پکیج ۴ جلسه ای catiovital و catiolift به همراه یک جلسه میکرودرم ابریژن به قیمت 320,000 تومان

پکیج ۴ جلسه ای peel&lift و beauty list به همراه یک جلسه میکرودرم ابرژن به قیمت 360,000 تومان

پکیج ۴ جلسه ای مزوتراپی سر یا صورت به قیمت 450,000 تومان

پکیج ۴ جلسه ای ماساژ صورت به همراه ماسک گیاهی به قیمت 80,000 تومان